Bolan, fjellpass i Pakistan, i det nordlige Baluchistan, Brahuifjellene. Danner vei- og jernbaneforbindelse mellom Quetta og Sibi; ca. 1800 moh. Har i århundrer vært en hovedforbindelse mellom India og Sentral-Asia.