Bjarne Høye, født i Farsund, norsk journalist. Redaksjonssekretær i Dagen 1928–40, arbeidet i Regjeringens informasjonskontor i London 1941–45, redaktør for Vårt Land 1945–67. Utgav sammen med Trygve Ager The Fight of the Norwegian Church Against Nazism (1943).