Bertrand Andrieu, fransk medaljør. Hans medaljer, som er karakteristiske for empiretiden, knytter seg til alle større begivenheter i keiserdømmets historie.