Bernicia var et gammelt angelsaksisk rike, fra Tyne og nordover. Navnet er en latinisering av et keltisk navn (kymrisk Byrneich, Bryneich),som muligvis har sammenheng med Brigantes. Midt på 600-tallet ble Bernicia forent med Deira til det nye kongedømmet Northumbria.