Bernhard Bang, dansk lege og veterinær. Professor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1880–1914, veterinærfysikus (veterinærdirektør) 1892–1922. Bang var en fremragende forsker, lærer og administrator. Hans grunnleggende arbeider over husdyrtuberkulosen, den smittsomme kalvekastingen, jurbetennelse m.m. har dannet grunnlaget for bekjempelsen av disse sykdommer over hele verden. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911. Smittsom kalvekasting kalles Bangs disease eller abortus Bang. Se også Bangs basill.