Bern, i gammel tysk og derfra i nordisk diktning navnet på byen Verona (Didrik av Bern, dvs. Theoderik den store av Verona).