Bengt Nordenberg, svensk maler; drog 1851 til Düsseldorf og ble Adolph Tidemands medhjelper der til 1867. I sine svenske allmueskildringer sluttet han seg nøye til dennes stil, som i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslos Altergang i en svensk landskirke (1856) og i hovedverket Tiendedag i Skåne (1865).