Beatus ille qui procul negotiis, lykkelig den som er fri for forretningers trykk, dvs. som står det offentlige liv fjernt. Sitat fra Horats i Epodes 2,1.