Barnevernets Utviklingssenter, ressurssenter for barnevernfeltet opprettet som stiftelse i 1987. Barnevernets utviklingssenter, Institutt for sosialforsking, Norsk gerontologisk institutt og Program for ungdomsforskning (UNGforsk) ble i 1996 slått sammen og dannet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).