Austevollshella, tettbebyggelse i Austevoll kommune, Hordaland, sørøst på øya Hundvåko. Austevollshella hadde frem til 2007 fergesamband til Huftarøy og til Krokeidet på fastlandet. Dette året ble Austevollsbrua åpnet, og Hufthammar lengst nord på Huftarøy ble da eneste fergeforbindelse mellom øyene i Austevoll og fastlandet. Austevollshella har senere bare vært reservefergeleie.