Auskarnes, landskapsvernområde i Alta kommune i Finnmark; israndavsetninger som tilhører hovedtrinnet i isens tilbaketrekning etter siste istid. Se også artikkelen om ra.