August Cesarec, kroatisk forfatter, tidlig aktiv kommunist. Skrev lyrikk og skildringer av underklassens trøstesløse tilværelse.