Ate, hos Homer og Hesiod personifisering av den forblindelse som bringer ulykke, datter av Zevs eller av Eris. Hun dårer guder og mennesker så de begår handlinger som fører dem i ulykke og ødelegger dem. Tragikerne lar henne hevne skyld og urett; hun ligner altså Nemesis.