Arp Schnitger, tysk orgelbygger. Bygde ca. 160 orgler, særlig i Nord-Tyskland og Nederlandene; flere av dem er bevart, bl.a. St. Jakobi-orgelet i Hamburg (1693).