Skolier, korte randbemerkninger i greske og latinske håndskrifter med språklige eller reale forklaringer; grunner seg på aleksandrinske og senere lærdes arbeider.