Bergen, norsk statlig investeringsselskap opprettet 2001 som Statens Investeringsselskap AS, underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Skal tilføre risikokapital til næringslivet ved å investere i andre private fond. Selskapet har 23 ansatte og forvalter verdier for omlag 17 milliarder kroner.