Antonio Pérez, spansk statsmann; statssekretær hos Filip 2 og fra 1573 leder av utenrikspolitikken. 1578 lot han Don Juan de Austrias sekretær myrde, trolig etter kongens ordre. Pérez og hans medsammensvorne, prinsessen av Éboli, ble anholdt året etter, men Pérez fortsatte å fungere som statssekretær til 1584, da han ble satt under tiltale. Før saken ble tatt opp til doms, flyktet Pérez 1590 til Aragón. Her ble han arrestert. Dette utløste et folkeopprør som ble slått hardt ned. Pérez flyktet da til Frankrike, og tilbød i den følgende tid vekselvis England og Frankrike sin hjelp for å planlegge angrep mot Spania. I 1593 utkom hans memoarer, Relaciones. Mye av den antispanske propaganda fra denne og senere tid hentet sitt materiale fra Pérez' bok.