Anton van Leeuwenhoek, nederlandsk naturforsker. Handelsmann i sin ungdom, drev senere hele sitt liv med største iver studier av dyrs og planters bygning ved hjelp av selvlagede mikroskoper. Det beste av disse oppnådde en forstørrelse på nær 300 ganger, men også ved å bruke svakere forstørrelser gjorde han betydelige oppdagelser som han publiserte i Royal Societys skrifter. Han oppdaget de røde blodceller og bekreftet Marcello Malpighis funn av hårrørsårer. Han påviste tverrstripningen i skjelettmuskulaturen og var den første som beskrev bakterier og protozoer (1674). Videre beskrev han inngående «sæddyrene», dvs. sædcellene (spermiene), som han betraktet som det nye individs kjerne, mens eggcellen ble oppfattet bare som næring for «sæddyret». Av stor verdi var også hans beskrivelse av øyets linse hos mange dyrearter.