Anthony Raven Crosland, britisk politiker (Labour); økonom. Medlem av Underhuset 1950–55 og fra 1959. Formann i Fabian Society 1961–62. Undervisningsminister 1965–67, handelsminister 1967–69, minister for regionalplanlegging 1969–70, miljøvernminister 1974–76 og utenriksminister 1976–77. Utgav en rekke bøker om politikk og økonomi.