Anholt, slott i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, ved landsbyen Anholt nær grensen mot Nederland. Slottet og hagen, som ligger på flere øyer i en sjø i elven Issel, tilhørte opprinnelig herrene til Sulen og fra 1674 fyrstene av Salm, fra 1701 fyrstene av Salm-Salm. Slottet består av et rundt tårn fra 1100-tallet og flere bygninger fra 1300- og 1400-tallet rundt en gårdsplass; ombygd i nederlandsk renessansestil fra midten av 1600-tallet. Det inneholder fyrstene av Salm-Salms store samlinger av antikviteter, gobeliner, 800 malerier m.m., særlig nederlandsk 1600-tallskunst.