Andris Bērziņš, født 10. desember 1944. Latvisk bankmann og politiker. Latvias president fra juli 2011. Ble utdannet som radioingeniør ved Riga polytekniske institutt og arbeidet seg opp fra ingeniør til direktør ved fabrikken Elektrons i perioden 1970-1988. Valgt inn i Latvias høyeste råd i 1990, hvor han stemte for deklarasjonen om gjenopprettelsen av et selvstendig Latvia 4. mai 1990. Etter en periode som rådsmedlem ved den latviske sentralbanken (Latvijas Banka), var han direktør i Unibanka fra 1993 til 2004. Han har vært styremedlem i en lang rekke allmennaksjeselskaper og var styreleder for energiselskapet Latvenergo 2007-2009. Ble valgt inn i det latviske parlamentet i september 2010 fra Zaļo un Zemnieku savienība (De grønnes og bøndenes forbund).