Albert Ehrensvärd, greve, svensk politiker og godseier; sønnesønn av C. A. Ehrensvärd. I diplomatisk tjeneste 1842–55, drev deretter sitt gods i Skåne, 1864–85 landshövding i Göteborgs og Bohus län. Som riksdagsmann 1847–90 (med noen avbrudd) arbeidet han for en friere handels- og tollovgivning. Han var utenriksminister 1885–89, ofte kritisert for sin norskvennlige innstilling.