Carl August Ehrensvärd, svensk tegner, maler, arkitekt og kunstteoretiker; sønn av Augustin Ehrensvärd. Utdannet som sjøoffiser, overadmiral i 1784, i 1792–94 generaladmiral og flåtens øverste sjef. Han studerte kunst på reiser i Frankrike, Nederland og Italia, gav i 1786 ut Resa till Italien 1780, 1781, 1782 og De fria konsters philosophi, hvor han forfektet nyklassisistiske synsmåter, influert dels av Winckelmann og franske og italienske estetikere, dels av Montesquieus klimalære. Han gjorde seg også kjent som landskapsmaler og en fremragende karikaturtegner. Som arkitekt var Ehrensvärd like radikal i sin nyklassisisme som de samtidige franske arkitektene Étienne-Louis Boullée og Claude-Nicolas Ledoux.