Albena er et turiststed i Bulgaria, ved kysten av Svartehavet, 30 km nordøst for Varna. Albena ble utbygd som badested fra 1970-årene. Sandstranden er 6 km lang.