'Stykket er slutt', slutningsord på teatret i det gamle Roma; sies også å ha vært keiser Augustus' siste ord på dødsleiet.