AB Dagens Nyheter er et datterselskap av Bonnier AB. Utgiverselskap for Dagens Nyheter. Omsetning 2008: 1,9 mrd. svenske kr; 580 ansatte.