Oman har, gjennom innvandring fra Afrika, en førhistorisk arv på mer enn 100 000 år. Historien til dagens Oman har fulgt noe ulike linjer, med tidlig arabisk innflytelse i de sørvestlige deler av landet, og en større persisk innflytelse i nordøst. Landet var tidlig underlagt persisk herredømme, for senere å bli arabisert også gjennom innføringen av islam fra 600-tallet – for igjen å bli kontrollert av persiske dynastier. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel