Mongolia har en rik historie som går tilbake til antikken, da landet var bebodd av ulike nomadiske stammer. I middelalderen ble Mongolriket etablert. Riket ble erobret av Kina på slutten av 1300-tallet. Mongolia var under kinesisk herredømme til tidlig på 1900-tallet, men også russisk innflytelse gjorde seg gjeldende. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel