Mongolias historie

Mongolias historie begynner med Mongolriket i middelalderen. Dette riket ble erobret av Kina på slutten av 1300-tallet. Mongolia var under kinesisk herredømme til tidlig på 1900-tallet, men også russisk innflytelse gjorde seg gjeldende. I 1911 erklærte Ytre Mongolia seg for uavhengig etter kontakt med St. Petersburg. Indre Mongolia forble en del av Kina. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel