Mongolias historie

Mongolias historie begynner med Mongolriket i middelalderen. Dette riket ble erobret av Kina på slutten av 1300-tallet. Mongolia var under kinesisk herredømme til tidlig på 1900-tallet, men også russisk innflytelse gjorde seg gjeldende. I 1911 erklærte Ytre Mongolia seg for uavhengig etter kontakt med St. Petersburg. Indre Mongolia forble en del av Kina. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Mongolias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Mongolias samtidshistorie

Inneholder 6 artikler: