Dsjengis-khans annen sønn, grunnla khanatet Dsjagatai i Turkistan og Bukhara, der hans dynasti holdt seg til 1397.