Kuwaits historie er perioden fra midten av 1700-tallet da al-Sabah-familien kom til makten og frem til Golfkrigen i 1990-91. Perioden er spesielt preget av løsrivelsen fra Det osmanske riket og det nære forholdet til Storbritannia som fulgte.Den strategiske beliggenhet innerst i Persiabukta har vært avgjørende for Kuwait, som tidlig var et senter for internasjonal handel. Hele artikkelen