Kuwaits historie

Kuwaits historie er nært knyttet til landets strategiske beliggenhet innerst i Persiabukta, og tidlig som et senter for internasjonal handel; senere som en av verdens fremste oljeprodusenter.Området har vært under vekslende innflytelse og kontroll, men direkte forløpere for den senere statsdannelsen knyttes særlig til innvandringen av arabiske stammer fra Arabiske halvøy på 1600- og 1700-tallet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Nordenson

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kuwaits samtidshistorie

Inneholder 8 artikler: