Kuwaits nyere historie er særlig knyttet til den britiske militære beskyttelsen fram til selvstendigheten i 1961, og moderniseringen av det kuwaitiske samfunn som følge av de første oljefunn i 1938 – og den påfølgende utvinning fra 1946. Avtalen om beskyttelse fra Storbritannia fra 1899 hadde sammenheng med Kuwaits strategiske beliggenhet innerst i Persiabukta; senere med landets store oljeforekomster. Hele artikkelen

Ny artikkel