Bangladesh' samtidshistorie

Bangladesh' korte historie som selvstendig land har vært preget av militære statskupp, sterk uro, med flere kupp og politiske attentater.Det som i dag er Bangladesh var frem til 1947 en del av India, før det ble underlagt den nye staten Pakistan, som ble opprettet ved Indias deling i 1947. Øst-Pakistan (dagens Bangladesh) hadde lite til felles med Vest-Pakistan. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Siv Haugan

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 10 artikler: