Bangladesh' historie

Bangladesh tilhørte som del av Bengal-regionen et større buddhistisk rike fra rundt år 700. Det ble erobret av muslimske inntrengere på 1100-tallet og styrt av lokale muslimske dynastier de følgende århundrene, og innlemmet i mogulriket i 1576. Det britiske East India Company fikk kontroll over området i 1760-årene. Bangladesh' korte historie som selvstendig land har vært preget av militære statskupp, sterk uro, med flere kupp og politiske attentater. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel