Kroatias historie begynner med Illyria, et landskap på Balkanhalvøya som omfattet dagens Kroatia. Dette området ble kolonisert av grekerne fra 700-tallet før vår tidsregning, og senere av romerne. Rundt 600 etter vår tidsregning innvandret slaviske stammer. Området ble kristnet på 800-tallet.Kroatia var et selvstendig kongerike fra 910 til 1091. Deretter var det underlagt først ungarsk, senere østerriksk-ungarsk, herredømme mellom 1102 og 1918. Hele artikkelen