Estlands historie begynner i tidlig middelalder med gjensidige plyndringstokter mellom Estland og Sverige og Danmark. Senere i middelalderen ble Estland angrepet av både russere, dansker og tyskere, og landet ble etter hvert et populært område å dra på korstog til. Tyskerne hersket over mesteparten av Estland fra 1200-tallet av. På 1500-tallet forsøkte russerne å erobre Estland, men landet ble i stedet delt mellom Polen, Sverige og Danmark. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel