Estlands historie

Estlands historie begynner i tidlig middelalder med gjensidige plyndingstokter mellom Estland og Sverige og Danmark. Senere i middelalderen ble Estland angrepet av både russere, dansker og tyskere, og landet ble etterhvert et populært område å dra på korstog til. Tyskerne hersket over mesteparten av Estland fra 1200-tallet av. På 1500-tallet forsøkte russerne å erobre Estland, men landet ble i stedet delt mellom Polen, Sverige og Danmark. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Estlands historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Estlands samtidshistorie

Inneholder 7 artikler: