Teusina, landsby i det norøstlige Estland. Her ble det 1595 inngått en fredsavtale mellom Russland og Sverige som gjorde slutt på en krig som hadde vart i 25 år. Russerne avstod sine krav på Estland med Narva, men beholdt Kexholm. Med dette fikk Sverige kontroll over havnene i Finskebukta. Russerne forpliktet seg til å handle via Reval (Tallinn) og Vyborg, men denne forpliktelsen ble ikke overholdt, og russernes handelsveier gikk via Polen eller via den nyopprettede havnebyen Arkhangelsk ved Kvitsjøen.