Konstantin Päts, estisk jurist, journalist og politiker. I 1901 grunnla han en estisk-språklig avis i Tallinn, som han drev inntil 1905, da han ble dømt til døden etter en reisning i Estland i forbindelse med de revolusjonære begivenhetene i Russland. Han måtte flykte, og oppholdt seg i utlandet til 1910. Sjef for den provisoriske regjering i Estland februar 1918, fungerte som «rikseldste» (kombinert president og regjeringssjef) 1921, 1923–25 og 1932–33. Etter at det i 1933 var blitt vedtatt en ny forfatning som gav presidenten større makt, fikk Päts rede på at estiske fascistelementer planla statskupp. Han fikk lederne arrestert og styrte med nesten diktatoriske fullmakter til Sovjetunionen okkuperte landet i juni 1940. Han ble deportert til Sovjetunionen og døde der.