Slørsopp er en slekt i gruppen skivesopper med minst 400 arter i Norge. Artene er vanskelige å holde fra hverandre, og det frarådes å bruke slørsopp som mat, ikke minst fordi to av artene er dødelig giftige (se under). Unntaket er rimsopp.. Hele artikkelen