Jordlopper, underfamilie i familien bladbiller, Chrysomelidae. Små (2–3 mm), ovale biller med tykke baklår med kraftig muskulatur som setter dem i stand til å gjøre plutselige og lange hopp. Fargen er oftest metallglinsende blå eller svart, noen arter har gulstripete dekkvinger. Larvene er gråhvite til gule, med mørke prikker og mørkt hode og 3 par brystføtter. Overvintringen foregår som voksne biller i markdekket. Under varme og tørre værforhold om våren kan de opptre i store mengder på en rekke plantearter, hvor de gnager groper og runde hull i bladene. Viktige skadelige arter er bl.a. nepejordloppe og kornjordloppe.