Skjoldbiller, billeunderfamilie i familien bladbiller, men de har et helt avvikende utseende fra disse. Lett kjennelige på at bryst- og dekkvinger rager ut over kroppen som et skjold. De 11 artene som finnes i Norge har grønne eller gule farger. Larvene er taggete og bærer med seg de avkastede larvehudene. Enkelte arter har yngelpleie, idet moren passer på egg og larver.