Sivbukker, billeunderfamilie i familien bladbiller. Ligner trebukker. De har nesten alltid metallglans i dekkvingene. Sivbukker lever ved stranden av ferskvann, ofte ute på flytende blad, og er livlige dyr som liker sol og lett tar til vingene. Larvene er trege og lever på stengler og røtter til vannplanter, der de får luft fra vannplantenes luftkanaler. 15 arter er funnet i Norge. Hos slekten Macroplea, med to sjeldne norske arter, lever også de voksne under vann.