Elafebolion, den 9. måneden i det attiske året (svarte til siste halvdel av mars og første halvdel av april), da man feiret hjortejakten (elafebolia) til ære for Artemis.