Brumaire, annen måned i den franske revolusjonskalender, begynte 30 dager etter høstjevndøgn, og omfattet dermed perioden 23./24. oktober–20./21. november. 18. brumaire år 8, dvs. 9. november 1799, styrtet Bonaparte direktorieregjeringen.