Kongslys er en slekt i brunrotfamilien. Dette er meget høye urter med spredt bladstilling, og blader og stengler er ofte tett ullhåra. De fleste artene har gule, femtallige blomster og karakteristisk hår på pollentrådene. Det er omtrent 360 arter i verden og to av dem er viltvoksende i Norge.. Hele artikkelen

Ny artikkel