Mørkkongslys, flerårig urt i brunrotfamilien. 40–100 cm høy, oftest ugrenet stengel, ovale, hele blad som er mørkegrønne på oversiden og grålodne under. Gule blomster i langt aks. Mørkkongslys vokser på tørre bakker, i skog- og veikanter, mest på næringsrik grunn. Den er vanlig nord til Nordland.