Arthur Lovejoy var en amerikansk filosof som kritiserte pragmatismen ut fra et kritisk-realistisk standpunkt. Hans hovedverk The Great Chain of Being (1936), er et viktig verk i moderne idéhistorie. Se værenskjeden.