Islamisme

Islamisme er en politisk ideologi som vil prege samfunnet med islamistiske verdier. I forskningslitteratur og media brukes begrepet parallelt med «fundamentalisme» og «politisk islam». Betegnelsen ble introdusert som et synonym til fundamentalisme av den franske dagsavisen Le Monde i 1980-årene. Islamistisk ideologi ble utformet i Midtøsten og Sør-Asia i første halvdel av 1900-tallet (se Det muslimske brorskap) Felles for islamistiske bevegelser og politiske partier er at de har samfunnsbygging som overordnet mål. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel