Fjellfrøstjerne, flerårig urt i soleiefamilien. 5–20 cm høy med dobbeltfinnete blad, og en spinkel stengel med blomsterklase. Fjellfrøstjerne vokser på baserik grunn i fjellet fra Telemark til Finnmark.