Frøstjerne, planteslekt i soleiefamilien, glatte urter med sterkt oppdelte blad og små, 4- eller 5-tallsblomster med enkelt blomsterdekke. De beste kjennemerker mellom artene finnes hos pollenbærerne og fruktene. 150 arter, alle nord for ekvator. I Norge 7, noe variable, viltvoksende arter. Gul frøstjerne er nokså vanlig i krattskog i hele landet, smalfrøstjerne på tørr bakke nord til Trøndelag. I fjellet er fjellfrøstjerne vanlig på tørr, kalkholdig grunn. Russefrøstjerne og finnmarksfrøstjerne vokser nord i landet. I hagene dyrkes flere arter som prydplanter, særlig den kinesiske vingefrøstjerne, T. delavayi, og akeleiefrøstjerne, som kan bli meterhøy.