Ugler er en orden av særpregede fugler. De fleste artene er nattaktive og det er derfor ikke så ofte vi ser ugler. På ettervinteren har vi imidlertid gode muligheter til å komme i kontakt med flere av artene. Med sin særegne sang markerer de da eierskap til sine territorier.Ugler lever hovedsakelig av små pattedyr og fugler, og de fleste arter jakter i mørket. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel